Powrót do Kurs

Chemia - kurs maturalny

0% Ukończono
0/0 kroków

Atom i układ okresowy

6 lekcji

Systematyka związków nieorganicznych

10 lekcje

Wiązania chemiczne i kształt drobin

2 lekcje

Elektrochemia

3 lekcje

Charakterystyka najważniejszych pierwiastków

6 lekcji

Stechiometria

9 lekcji

Stężenia

7 lekcji

Kinetyka

1 lekcja

Równowaga chemiczna

2 lekcje

Roztwory elektrolitów

5 lekcji

Termochemia

1 lekcja

Chemia organiczna

22 lekcje
Lekcja 24, Probówka 1

Właściwości związków manganu – najważniejsze reakcje

Agnieszka 14 lipca 2024
Postęp lekcji
0% Ukończono

<

Mangan jest metalem znajdującym się w bloku d, należącym do metali przejściowych.

Metale przejściowe to takie, które mają niecałkowicie zapełnioną podpowłokę d. W przypadku zarówno atomu Mn jak i jonu Mn2+ podpowłoka 3d nie jest zapełniona całkowicie.

Mangan jest metalem, który występuje na wielu różnych stopniach utlenienia.

Najtrwalszym stopniem utlenienia manganu jest +II np. w solach tj. MnCl2, MnSO4, Mn(NO3)2 itd.

Mangan występuje również na + IV stopniu utlenienia np. w MnO2, na +VI stopniu utlenienia w K2MnO4 czy na +VII stopniu utlenienia w popularnym utleniaczu KMnO4.

Właściwości związków manganu są ściśle związane ze stopniem utlenienia, na którym mangan w nich występuje. Prezentuje to poniższa tabela.

image 1 - Mangan jest metalem znajdującym się w bloku d, należącym do metali przejściowych.

Najważniejsze reakcje związków manganu:

Otrzymywanie manganu

3Mn3O4  +  8Al  ⟶  9Mn  + 4Al2O3 

Reakcja manganu z kwasami

Mn + 2HCl ⟶ MnCl2 + H2

Reakcja tlenku manganu(IV) z kwasami

MnO2  +  4HCl  ⟶  MnCl2  +  Cl2  +  2H2O

MnO2  +  H2SO4  ⟶  MnSO4  +  ½ O2  + H2O

Reakcja tlenku manganu(IV) z nadtlenkiem wodoru w środowisku kwasowym

MnO2 + H2O2 + H2SO4 → MnSO4 + O2 + 2H2O

Reakcja otrzymywania tlenku manganu(III)

4MnO2 –T→ 2Mn2O3 + O2

Otrzymywanie manganianu(VI) potasu

2MnO2 + 4KOH + O2 → 2K2MnO4 + 2H2O

Tlenek manganu (IV) reaguje z tlenem w środowisku zasadowym w wyniku czego powstają sole manganu (VI).

Otrzymywanie kwasu manganowego(VII)

Mn2O7 + H2O → 2HMnO4

Termiczny rozkład manganianu(VII) potasu – laboratoryjna metoda otrzymywania tlenu

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

Reakcja manganianu(VII) potasu z kwasem solnym – laboratoryjna metoda otrzymywania chloru

2KMnO4 + 16HCl → 2MnCl2 + 2KCl + 5Cl2 + 8H2O

Dysproporcjonowanie manganianu(VI) potasu

3K2MnO+ 4HCl → 2KMnO4 + MnO2 + 4KCl + 2H2O

3K2MnO4 + 2H2O → 2KMnO4 + MnO2 +  4KOH

Manganiany(VI) są trwałe w środowisku silnie zasadowym. W środowisku kwasowym i obojętnym są związkami nietrwałymi i ulegają dysproporcjonowaniu do manganianów(VII) oraz tlenku manganu(IV).

Redukcja manganianu(VI) potasu (środowisko zasadowe)

K2MnO4 + H2O2 → MnO2 + O2 + 2KOH

Reakcja wodorotlenku manganu(II) z tlenem

2Mn(OH)2 + O2 →  2MnO· H2O

Biały wodorotlenek manganu(II) pod wpływem tlenu np. z powietrza brunatnieje – przechodzi w uwodniony tlenek manganu(IV).

G

Subskrybuj nasz kurs online, aby uzyskać dostęp do pełnej treści lekcji.

Jeśli jeszcze nie potrzebujesz subskrypcji, sprawdź koniecznie nasze przykładowe lekcje dostępne zupełnie za darmo!

Powiadom mnie o nowych komentarzach
Powiadom o
12 komentarzy
oceniany
najnowszy najstarszy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze