Powrót do Kurs

Biologia - kurs maturalny

0% Ukończono
0/0 kroków

Podstawy

1 lekcja

Badania biologiczne

3 lekcje

Chemia życia

6 lekcji

Komórka

5 lekcji

Metabolizm

8 lekcji

Wirusy, wiroidy i priony

1 lekcja

Klasyfikacja organizmów

1 lekcja

Prokarionty, protisty, grzyby i porosty

3 lekcje

Różnorodność roślin

10 lekcje

Fizjologia roślin

5 lekcji

Różnorodność bezkręgowców

13 lekcji

Różnorodność strunowców

7 lekcji

Fizjologia zwierząt

8 lekcji

Człowiek

12 lekcji

Genetyka

11 lekcji

Biotechnologia

5 lekcji

Ewolucja

9 lekcji

Ekologia

8 lekcji

<

Lipidy to związki chemiczne, których wspólną cechą jest ich hydrofobowy charakter. Oznacza to, że związki te nie rozpuszczają się w wodzie. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest niepolarna budowa całych cząsteczek lipidów lub też niektórych ich fragmentów. Związki te składają się z takich pierwiastków biogennych jak węgiel, wodór i tlen, a ponadto w niektórych z nich obecny jest także azot czy fosfor.

Możemy wyróżnić bardzo wiele rodzajów lipidów, na przykład należące do lipidów prostych woski czy tłuszcze właściwe lub zaliczane do lipidów złożonych glikolipidy i fosfolipidy. Ponadto wyróżnić możemy wśród nich grupę lipidów izoprenowych, do których należą steroidy i karotenoidy.

Wymienione rodzaje lipidów pełnią różnorodne i często bardzo ważne funkcje w organizmach, jednak na szczególną uwagę wydają się zasługiwać fosfolipidy. Składają się one z hydrofobowego ogona, zawierającego niepolarne kwasy tłuszczowe oraz z hydrofilowej główki, złożonej z naładowanej ujemnie reszty fosforanowej oraz często również innej polarnej cząsteczki.

Unikalna budowa fosfolipidów umożliwia istnienie komórki w formie, jaką znamy. To właśnie ich amfifilowy charakter, czyli obecność zarówno bieguna hydrofobowego jak i hydrofilowego w jednej cząsteczce, pozwala na istnienie dwuwarstwy lipidowej. Sama dwuwarstwa warunkuje natomiast istnienie takiej struktury jak komórka.

Jednak błony biologiczne nie tylko umożliwiły powstanie komórki, ale również pozwoliły na jej kompartmentację, czyli wytworzenie się w jej obrębie przedziałów różniących się między sobą pod względem składu chemicznego. Takie otoczone błoną fosfolipidową struktury znajdujące się w obrębie komórek nazywamy organellami. Więcej o nich dowiesz się z probówek poświęconych budowie komórki. Teraz natomiast zapraszam Cię do obejrzenia probówek poświęconych budowie i funkcjom lipidów.

G

Subskrybuj nasz kurs online, aby uzyskać dostęp do pełnej treści lekcji.

Jeśli jeszcze nie potrzebujesz subskrypcji, sprawdź koniecznie nasze przykładowe lekcje dostępne zupełnie za darmo!

Powiadom mnie o nowych komentarzach
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze