Powrót do Kurs

Biologia - kurs maturalny

0% Ukończono
0/0 kroków

Podstawy

1 lekcja

Badania biologiczne

3 lekcje

Chemia życia

6 lekcji

Komórka

5 lekcji

Metabolizm

8 lekcji

Wirusy, wiroidy i priony

1 lekcja

Klasyfikacja organizmów

1 lekcja

Prokarionty, protisty, grzyby i porosty

3 lekcje

Różnorodność roślin

10 lekcje

Fizjologia roślin

5 lekcji

Różnorodność bezkręgowców

13 lekcji

Różnorodność strunowców

7 lekcji

Fizjologia zwierząt

8 lekcji

Człowiek

12 lekcji

Genetyka

11 lekcji

Biotechnologia

5 lekcji

Ewolucja

9 lekcji

Ekologia

8 lekcji
Lekcja 5 z 116

Nieorganiczne składniki organizmów żywych

Agnieszka 22 czerwca 2024

Biologia zajmuje się badaniem organizmów żywych. Aby jednak móc w pełni zrozumieć ich budowę i zachodzące w nich procesy, niezbędne jest poznanie chemicznych podstaw życia. Wszystkie zwierzęta, rośliny, grzyby, pierwotniaki a także bakterie i wirusy są zbudowane z niezwykle złożonych związków chemicznych. Te złożone związki bywają nazywane makrocząsteczkami, czy też makromolekułami, a należą do nich białka, polisacharydy, a także kwasy nukleinowe. Stanowią one budulec struktur w obrębie komórki oraz umożliwiają jej funkcjonowanie.

 Gdy jednak przyjrzymy się bliżej tym ogromnym cząsteczkom, dostrzeżemy że składają się one z dużo prostszych, powtarzalnych elementów. Są zatem polimerami, czyli substancjami chemicznymi składającymi się z wielokrotnie powtórzonych jednostek – tak zwanych merów. Białka są złożone z połączonych w łańcuch aminokwasów, kwasy nukleinowe z nukleotydów, a polisacharydy powstają z monosacharydów, czyli inaczej cukrów prostych. W ten sposób z prostszych związków tworzone są w komórce bardziej złożone substancje.

Jednak zastanówmy się z czego składają się wspomniane aminokwasy, nukleotydy, cukry proste, a także inne związki będące podstawą dla istnienia komórki. Otóż jak każdy związek chemiczny, złożone są one z atomów pierwiastków połączonych ze sobą w określony sposób. Różne sposoby połączenia atomów w cząsteczce, skutkują odmiennymi właściwościami tychże cząsteczek i pozwalają im pełnić różnorodne role w komórce. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym z jakich pierwiastków zbudowane są związki chemiczne obecne w organizmach? W tej lekcji postaramy się wyczerpująco odpowiedzieć na to pytanie. Dowiemy się ponadto czym są pierwiastki biogenne, oraz poznamy właściwości najistotniejszej dla istnienia życia substancji nieorganicznej, jaką jest woda. W kolejnych lekcjach natomiast zgłębimy budowę białek, lipidów, cukrów i kwasów nukleinowych, po to by zaraz później przyjrzeć się zbudowanej z tychże cząsteczek komórce. Znajomość chemicznych podstaw życia jest niezbędna do zrozumienia wielu zagadnień biologicznych, dlatego zapraszam Cię serdecznie do oglądania!

Powiadom mnie o nowych komentarzach
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze