Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu chemiawp.pl .

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług oferowanych poprzez Serwis.

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Adam Wojciechowski, prowadzący działalność gospodarczą Chemia w probówce Adam Wojciechowski z siedzibą w Warszawie (02-203) przy ul. Kurhan 8G wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 7010942635.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 6. Niektóre dane będą udostępniane publicznie do wglądu innych użytkowników serwisu, aby umożliwić wymianę doświadczeń między kursantami i ułatwić komunikację. W szczególności mowa o:
  1. Twoim nicku
  2. Twoim zdjęciu profilowym – tzw. “avatarze”
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu zapisania użytkownika na newsletter.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Odbiorcami danych osobowych Klientów Serwisu internetowego mogą być:
  1. W przypadku użytkownika, który korzysta w Serwisie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie internetowym
 10. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 12. Dane osobowe podawane podczas składania zamówień są przechowywane przez okres 6 lat, także w wypadku usunięcia konta. Użytkownik może skorzystać z “prawa do bycia zapomnianym”, aby usunąć swoje dane osobowe także z rejestru zamówień.
 13. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 14. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis chemiawp.pl . Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 15. Aby świadczyć usług na najwyższym poziomie, współpracujemy ze dostawcami będącymi światowymi liderami w rozwiązaniach dla serwisów internetowych. Niektórzy z nich korzystają z serwerów znajdujących się w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA), gdzie będą przetwarzane Twoje dane osobowe. Każdy z tych dostawców zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Poniżej załączamy listę tych dostawców, oraz krótką informację dlaczego korzystamy z ich usług:
  1. Google LLC. – analityka ruchu na stronie
  2. Cloudflare, Inc. – zabezpieczenie przed atakami hakerskimi
  3. Automattic, Inc. – twórcy WordPress, platformy na której bazuje 34% światowego internetu, w tym także chemiawp.pl
 16. Użytkownik może w każdej chwili wypisać się z listy odbiorców newslettera, poprzez kliknięcie w link załączany w stopce do każdego wysyłanego newslettera.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – kontakt.