Program wsparcia organizacji pożytku publicznego i osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej

Główną misją naszej działalności jest wyrównywanie szans w edukacji. W związku z tym oferujemy specjalne warunki dla organizacji pożytku publicznego, oraz osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

Prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego poniżej – rozpatrzymy wniosek i w odpowiedzi prześlemy naszą propozycję.

W szczególności oferujemy wsparcie:

  • Domom dziecka
  • Zakładom poprawczym
  • Instytucjom opieki społecznej – osoby w szczególnie trudnej sytuacji materialnej
  • Osobom niepełnosprawnym – na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  • Instytucjom działającym na rzecz integracji cudzoziemców
  • Osobom o statusie uchodźcy

Napisz do nas w sprawie wsparcia dla organizacji pożytku publicznego i osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej: