Reguła przekory

Nie masz dostępu do tego zadania

Aby uzyskać dostęp do większej liczby zadań, załóż bezpłatne konto lub subskrybuj nasz kurs.

Załóż bezpłatne konto, aby zapisywać zrobione zadania

Jeśli masz już u nas konto, zaloguj się.

W wyniku pewnej odwracalnej reakcji chemicznej z dwóch substratów powstaje jeden produkt. Przemiana przebiega w fazie gazowej, co oznacza, że oba substraty i produkt są gazami. Reakcję tę przeprowadzono w zamkniętym reaktorze przy użyciu stechiometrycznych ilości substratów w różnych temperaturach i pod różnym ciśnieniem. Na poniższym diagramie przedstawiono, jaki procent objętości mieszaniny poreakcyjnej w reaktorze stanowiła objętość produktu tej reakcji w zależności od warunków temperatury i ciśnienia, w jakich przebiegała.

zada - W wyniku pewnej odwracalnej reakcji chemicznej z dwóch substratów powstaje jeden produkt. Przemiana przebiega w fazie gazowej, co oznacza, że oba substraty i produkt są gazami. Reakcję tę przeprowadzono w zamkniętym reaktorze przy użyciu stechiometrycznych ilości substratów w różnych temperaturach i pod różnym ciśnieniem. Na poniższym diagramie przedstawiono, jaki procent objętości mieszaniny poreakcyjnej w reaktorze stanowiła objętość produktu tej reakcji w zależności od warunków temperatury i ciśnienia, w jakich przebiegała.

a)

Na podstawie analizy diagramu określ, czy w czasie opisanej reakcji układ oddaje energię do otoczenia, czy przyjmuje ją od otoczenia. Odpowiedź uzasadnij.

G

Subskrybuj nasz kurs chemii online, aby uzyskać dostęp do tego i wielu innych zadań z rozwiązaniami!

Zobacz zadania przykładowe w naszej bazie zadań

a)

 • Wnioskujemy, że w czasie reakcji układ oddaje energię do otoczenia, ponieważ zgodnie
  z regułą przekory wydajność reakcji maleje ze wzrostem temperatury.
 • Reakcja jest egzoenergetyczna (lub egzotermiczna), ponieważ zgodnie z regułą przekory
  wydajność reakcji maleje ze wzrostem temperatury.
 • Wnioskujemy, że w czasie reakcji układ oddaje energię do otoczenia, ponieważ wraz ze
  wzrostem temperatury maleje procent objętości produktu w mieszaninie

b)

 • W równaniu stechiometrycznym opisanej reakcji łączna liczba moli (gazowych)
  substratów jest większa od liczby moli (gazowego) produktu, ponieważ zgodnie
  z regułą przekory wydajność reakcji wzrasta ze wzrostem ciśnienia.
 • Wnioskujemy, że w opisanej reakcji łączna liczba moli substratów jest większa od liczby
  moli produktu, ponieważ wraz ze wzrostem ciśnienia rośnie procent objętości produktu
  w mieszaninie.

c)

Odpowiedź C

G

Subskrybuj nasz kurs chemii online, aby uzyskać dostęp do tego i wielu innych zadań z rozwiązaniami!

Zobacz zadania przykładowe w naszej bazie zadań

Jak Ci poszło?
Dlaczego warto oznaczać zadania jako wykonane?
Wiesz, które zadania z naszej bazy już rozwiązałeś i kiedy. Dzięki temu będziemy mogli polecać Tobie lepiej dobrane zadania, a Ty będziesz mógł je odfiltrować w naszej bazie zadań. Pozwoli nam to też lepiej informować Cię o Twoich postępach w nauce!
Powiadom mnie o nowych komentarzach
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze