Zadanie 13, arkusz czerwiec 2023

Masz częściowy dostęp do tego zadania

Aby uzyskać dostęp do większej liczby zadań, załóż bezpłatne konto lub subskrybuj nasz kurs.

Załóż bezpłatne konto, aby zapisywać zrobione zadania

Jeśli masz już u nas konto, zaloguj się.

W celu określenia zawartości tlenku kobaltu(II) w mieszaninie zawierającej tylko CoO i Co3O4 próbkę tej mieszaniny o masie 100 g poddano prażeniu. Podczas tego procesu zaszły reakcje chemiczne:

2CoO + C  T→ 2Co + CO2
Co3O4 + 2C  T→ 3Co + 2CO2

W wyniku zachodzących reakcji otrzymano 75,0 g metalicznego kobaltu. Oblicz w procentach masowych zawartość tlenku kobaltu(II) w wyjściowej mieszaninie. Przyjmij, że obie reakcje przebiegły z wydajnością równą 100 %.

13 6 - W celu określenia zawartości tlenku kobaltu(II) w mieszaninie zawierającej tylko CoO i Co3O4 próbkę tej mieszaniny o masie 100 g poddano prażeniu. Podczas tego procesu zaszły reakcje chemiczne:

Sposób 1.

x1 + x2 = 100 g

y1+ y2 = 75 g        ⇒    y1= (2 ∙ 59 ∙ x1) : 2 · 75 = 0,787x1 ;        y2= (3 ∙ 59 ∙ x2) : 241 = 0,734x2

x1+ x2 = 100

0,787x1 + 0,734x2 = 75      ⇒   𝑚CoO = 30,2 g;       𝑚Co3O4 = 69,8 g

% CoO = 30,2 (%);

Sposób 2.

75x + 241y = 100            ⇒    100 : 75 = x + (241 : 75)y

59x + 177y = 75              ⇒    75 : 59 = x + (177 : 59)y

100 : 75 = (75 : 59) –  (177 : 59)y  + (241 : 75)y    ⇒   y = 0,291

𝑚Co3O4 = 0,291 ∙ 241 g = 70,1 g                    𝑚CoO = 29,9 g;

% CoO = 29,9 (%)

Sposób 3.

𝑀CoO = 75 g ∙ mol–1           𝑀Co3O4 = 241 g ∙ mol–1

150 g CoO —— 118 g Co                                    241 g Co3O4 —— 177 g Co
x g CoO —— y g CoO                                        (100 – x) g Co3O4 —— (75 – y) g Co

150 · 𝑦 = 118 · 𝑥
241 · (75 – 𝑦) = 177 · (100 – 𝑥)

x = 29,8 g y = 23,44 g           ⇒           % CoO = 𝟐𝟗, 𝟖 (%)

Sposób 4.

75 : 59 = = 1,271 mol Co

0 % CoO ⇒ 𝑛Co= (100 : 241) · 3 = = 1,245 mol             100 % CoO ⇒ 𝑛Co= 100 : 75 = 1,333 mol

% 𝐂𝐨𝐎 ≅ 30 %

Sposób 5.

75 : 59 = 1,271 mol Co

2𝑥 + 3𝑦 = 1,271
75 ⋅ 2𝑥 + 241𝑦 = 100            ⇒    𝑦 = 0,291

𝑚𝐶𝑜3𝑂4 = 70, 13 𝑔                 𝑚𝐶𝑜𝑂 = 29,87 𝑔      ⇒      % CoO = 29,9 (%)

Uwaga: Należy zwrócić uwagę na zależność wyniku liczbowego od przyjętych zaokrągleń. Za poprawny należy uznać każdy wynik będący konsekwencją zastosowanej poprawnej metody i poprawnych obliczeń.

 

 

G

Załóż bezpłatne konto, aby uzyskać dostęp do rozwiązania tego zadania.

Zobacz zadania przykładowe w naszej bazie zadań

Jak Ci poszło?
Dlaczego warto oznaczać zadania jako wykonane?
Wiesz, które zadania z naszej bazy już rozwiązałeś i kiedy. Dzięki temu będziemy mogli polecać Tobie lepiej dobrane zadania, a Ty będziesz mógł je odfiltrować w naszej bazie zadań. Pozwoli nam to też lepiej informować Cię o Twoich postępach w nauce!
Powiadom mnie o nowych komentarzach
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze