Zadanie 14, arkusz maj 2023

Masz częściowy dostęp do tego zadania

Aby uzyskać dostęp do większej liczby zadań, załóż bezpłatne konto lub subskrybuj nasz kurs.

Załóż bezpłatne konto, aby zapisywać zrobione zadania

Jeśli masz już u nas konto, zaloguj się.

W temperaturze 25 °C rozpuszczalność amoniaku w wodzie jest równa 46 g w 100 g wody.

Na podstawie: K. H. Lautenschläger i in., Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2007.

Oblicz pH wodnego roztworu amoniaku nasyconego w tej temperaturze, jeżeli jego gęstość jest równa 𝟎, 𝟗𝟏 𝐠 ∙ 𝐜𝐦–𝟑. Wynik końcowy zaokrąglij do pierwszego miejsca po przecinku.

14 4 - W temperaturze 25 °C rozpuszczalność amoniaku w wodzie jest równa 46 g w 100 g wody.

𝑚r = 100 g + 46 g = 146 g

𝑉 = 𝑚r : d = 146 g : (0,91 g ⋅ cm−3) = 160 cm3 = 0,160 dm3

𝑛NH3 = 𝑚NH3 : 𝑀NH3 = 46 g : (17 g ⋅ mol−1) = 2,71 mol ⇒

𝑐NH3 = 𝑐NH3 : V = 2,71 mol : 0,160 dm3 = 16,94 mol ⋅ dm−3

(𝐾b = 1,8 ⋅ 10–5      ⇒    𝑐NH3 : 𝐾b = 16,94 : (1,8 ⋅ 10−5) ≈ 9 ⋅ 105      ⇒    𝑐NH3 : 𝐾>> 400 ⇒

można zastosować wzór uproszczony.)

𝐾b = [OH]2 : 𝑐NH3       ⇒ [OH] = √(𝐾· 𝑐NH3) = √(1,8 ⋅ 10−5 ⋅ 16,94)      ⇒

[OH] = 1,75 ⋅ 10–2      ⇒
pOH = – log[ OH] = – log 1 , 75 ⋅ 10–2 ≈ 1,745      ⇒
pH = 14 – pOH = 14 – 1,745 = 12,255 ≈ 𝟏𝟐, 𝟑

Uwaga: Należy zwrócić uwagę na zależność wyniku liczbowego od przyjętych zaokrągleń. Za poprawny należy uznać każdy wynik będący konsekwencją zastosowanej poprawnej metody i poprawnych obliczeń.

G

Załóż bezpłatne konto, aby uzyskać dostęp do rozwiązania tego zadania.

Zobacz zadania przykładowe w naszej bazie zadań

Jak Ci poszło?
Dlaczego warto oznaczać zadania jako wykonane?
Wiesz, które zadania z naszej bazy już rozwiązałeś i kiedy. Dzięki temu będziemy mogli polecać Tobie lepiej dobrane zadania, a Ty będziesz mógł je odfiltrować w naszej bazie zadań. Pozwoli nam to też lepiej informować Cię o Twoich postępach w nauce!
Powiadom mnie o nowych komentarzach
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze